Đ.ánh tráo người để tr.ốn cách ly là tộ.i á.c với cộng đồng

Một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 kh.ai báo thiếu trung thực khi từ vùng dị.ch trở về Việt Nam đã để lại bao nhiêu hệ luỵ. Song lại đã có hiện tượng “đ.á.nh tráo người” để tr.ố.n cách ly cũng tiềm ẩ.n ngu.y cơ rất khó lường. Hành động đó không chỉ là tộ.i á.c với cộng đồng mà xứng đáng phải xem xét x.ử lý hì.nh s.ự.

Cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Trị thông tin trong ngày 9.3 đã phát hiện, một trong 4 người được đưa về cách ly không có ông Lê Thanh H, thay vào đó là một người khác không đi cùng chuyến bay với người bị nhiễm SARS-CoV-2. Đó là lái xe của ông này.

Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã sử dụng các biện pháp,bu.ộ.c ông Lê Thanh H đến trình diện cùng lái xe. Ông Đỗ Văn Hùng – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị x.á.c nhận có việc ông Lê Thanh H. đ.á.nh tr.á.o người khác để trốn cách ly.

Sự việc cụ thể thì vẫn còn chờ cơ quan công an sẽ làm rõ nhưng sa.i ph.ạm này không thể chấp nhận được. Bởi lẽ mối nguy hại từ việc tr.ốn cách ly có thể tư.ơng đương, thậm chí khó lường không kém việc không kh.ai báo, hoặc thiếu trung thực khi từ vùng d.ịch như bệnh nhân N.H.N- người được x.á.c định là bệnh nhân dư.ơ.ng tí.nh với SARS-CoV-2 của Hà Nội.
Buổi sáng ngày 9.3, trong cuộc họp thường trực Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhắc lại thông điệp. “ch.ố.ng dị.ch như chố..ng gi.ặ.c” và yêu cầu x.ử lý thật ngh.iêm những trường hợp khai báo không trung thực hoặc không kh.ai báo theo pháp luật”.

Khi Chính phủ đã x.á.c định để bảo vệ sức khỏe, tí.nh m.ạ.ng của nhân dân, có thể h.y si.n.h một số lợi ích kinh tế để ng.ăn chặn COVID-19 thành công thì không có lý do gì ông Lê Thanh H – được x.á.c định là một doanh nhân lại có hà.nh động khó khấp nhận là tìm người thế thân để tr.ố.n cách ly.

Nếu ai cũng nhăm nhăm bảo vệ lợi ích cá nhân, lợi ích trước mắt của doanh nghiệp mà quên đi lợi ích của cộng đồng trong phòng ch.ố.ng dịch thì mọi n.ỗ l.ự.c sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Vì thế, vụ “đ.á.nh tr.áo người để tr.ố.n cách ly” ở Quảng Trị phải được coi là đặc biệt nghiê.m trọ.ng, cần x.ử lý nghi.êm để làm gương.

LINH ANH

theo laodong

Leave A Reply