Làm bao nhiêu người phải khổ nhưng không thể x.ử lý hình sự BN 34 vì Pháp luật chưa định nghĩa

ʙệɴʜ nhân 34 đang là trường hợp ‘siêu lây nhiễ.m’ không chỉ ở Bình Thuận mà còn liên qu.an đến nhiều địa phương khác. Điều đáng nói là dù biết mình nhiễ.m COVID-19 nhưng người này cố tình kh.ai b.áo gi.an dố.i gâ.y khó cho cơ quan chức năng.


Về trường hợp này, luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng hiện nay các đi.ều ki.ện bảo đảm cho công tác phòng ch.ố.ng ʙệɴʜ truyền nhiễm ở người được quy định cụ thể trong Luật phòng ch.ố.ng ʙệɴʜ truyền nhiễm và Bộ luật ʜìɴʜ sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), trong đó tại Điều 240 BLHS quy định cụ thể về t.ộ.i “Làm lây l.an dịch ʙệɴʜ truyền nhiễm ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ cho người”.

Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng để xá.c định những trường hợp kh.ai báo gi.an dố.i làm lây lan dịch ʙệɴʜ như trường hợp ʙệɴʜ nhân 34 có đủ để x.ử lý ʜìɴʜ sự hay không thì cơ quan chức năng cần ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ để đi.ều tr.a.

Bởi đối với t.ội làm lây lan dịch ʙệɴʜ truyền nhiễm cho người thì người ph.ạ.m t.ội cố ý, biết mình bị nhiễm bệ.nh nhưng vẫn cố tình lây lan cho người khác. Việc chứng minh ý thức người này vô ý hay cố ý lây truyền dịch bệ.nh là rất khó khăn, song không có nghĩa cơ quan điều t.ra không thể chứng minh được vì bên cạnh lời kh.ai của người ph.ạm tộ.i còn có l.ời kh.ai, người liên quan và các chứng cứ khác.

“Pháp luật không định nghĩa ‘các hàn.h vi khác làm lây lan dịc.h ʙệɴʜ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ cho người’ là gì. Tuy nhiên, theo tôi, những người này đã có hành vi gia.n d.ối, biết mình nhiễm bệ.nh nhưng cố ý kh.ai bá.o không trung thực có thể xem là hà.n.h vi khác.

Nếu người ʙệɴʜ kh.ai báo trung thực sẽ hạ.n ch.ế thi.ệt h.ại, h.ạn ch.ế người lây nhi.ễm. Nhưng ở đây người này đã cố tình không kh.ai b.áo hoặc kh.ai b.áo gia.n dố.i. ʙệɴʜ nhân này có thể kh.ai không nhớ nhưng có những việc pháp luật b.u.ộc họ phải biết.

Ví dụ, sự việc xảy ra hôm qua đến hôm nay không thể kh.ai là không nhớ. Hoặc trong quá trình đi.ều tr.a, cơ quan chức năng sẽ chứng minh được người này nói d.ối vì mục đí.ch gì, đến lúc nào thì người này nhớ, có phải là lúc thấy sự việc cấp thiết quá nên mới kh.ai bá.o ra sự thật”, luật sư Hoan nêu.

Luật sư cũng cho rằng việc kh.a.i b.áo không hết và kh.ai báo gi.a.n dố.i là hai việc khác nhau. Ví dụ, người này gặp 10 người nhưng chỉ nhớ được đã gặp 7 người, khác với việc gặp người A nhưng khai là gặp người B, đã tới điểm A nhưng lại nói tới điểm B.

Đồng thời luật sư Hoan cho rằng trong tình hình dị.ch COVID-19 đang ph.ức tạp như hiện nay, cần phải làm quy.ết li.ệt để ră.n đ.e và phòng ng.ừa chung. Bởi đối với những người có đi.ều ki.ện, chỉ ph.ạt 5-10 triệu là không đử sức r.ăn đ.e, trong khi đó hậu quả gây ra cho xã hội là rất lớn.

Việc kh.ai báo gia.n d.ối của ca ʙệɴʜ số 34 khiến hai tuyến đường ở TP Phan Thiết bị các.h ly và 10 người khác nhiễm ʙệɴʜ – Ảnh: SƠN LÂM

1. Không hợp tác với cơ quan chức năng + kh.ai g.ian dố.i.

2. Phát tá.n ʙệɴʜ dịch ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ lây lan ra cộng đồng với diện rộng, cố ý và có chủ đích.

3. Ch.ống lại người t.hi hà.nh công vụ

4. X.úc phạ.m uy tín cá nhân và tập thể Y-Bác sĩ và Cơ quan chức năng.

Ngày 15.3.2020

Hôm nay Bn 34 làm loạn ở khu cách ly – điều trị chuyên dụng tại ʙệɴʜ viện, h.ung hổ, n.ém đ.ồ đạc, ch.ửi rủa Bác sĩ, ch.ê đồ ăn dở, hỏi gì cũng không trả lời…

Đặc biệt bà ấy nói”TÔI LÀ NGƯỜI CÓ TIỀN, ÍT RA PHẢI ĐƯỢC Ở CHỢ RẪY CHỨ”

Theo http://qdndvn.net/luat-su-khong-the-xu-ly-hinh-su-bn-34-vi-phap-luat-chua-dinh-nghia.qdndvn?

Leave A Reply